Všeobecná ustanovení
Objednání zboží, uzavření Kupní Smlouvy
Předmět Kupní Smlouvy
Cena zboží a služeb, placení
Přepravní podmínky, poštovné
Dodací lhůta
Uplatnění práv z vadného plnění - Záruka
Odstoupení od Kupní smlouvy
Výměna zboží
Vrácení peněžní částky - úhrady - přeplatku
Ochrana osobních údajů - GDPR

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Prodávajícím (dále "Prodávající") je firma

LITEX
Tyršova 238
570 01 Litomyšl

bezplatná linka : 800 150 550
tel.: +420 461 613 431
fax: +420 461 613 220
e-mail: litex@lit.cz

Kupujícím (dále "Kupující") se rozumí konečný spotřebitel zboží a služeb.

1.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících - konečných spotřebitelů, které se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění ke dni 1. 1. 2014.

1.3. Prodávající dodává zboží Kupujícím na základě elektronické objednávky uskutečněné v internetové prodejně www.litex.cz nebo telefonicky na zákaznických linkách 800 150 550. Provozovatelem internetové prodejny www.litex.cz je LITEX, Tyršova 238, 570 01 Litomyšl, IČ: 16211871.

1.4. Kupujícímu doporučujeme ještě před objednáním zboží seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem pro nákup zboží u Prodávajícího. Kupující provedením objednávky přijímá tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád Prodávajícího a vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím.

2. Objednání zboží, uzavření Kupní Smlouvy

2.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a správné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí Kupujícím v objednávkovém formuláři.

2.2. Bezchybné vyplnění kontaktních údajů je podmínkou pro uzavření Kupní Smlouvy. Zejména při chybně uvedené e-mailové adrese neproběhne potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího a Kupující je proto povinen tento údaj řádně uvádět. Telefonický kontakt je nutný pro upřesnění objednávky a pro přepravce pro úspěšné doručení zásilky.

2.3. Elektronická objednávka je návrhem na uzavření Kupní Smlouvy a podléhá schválení a potvrzení ze strany Prodávajícího, v tomto případě se jedná o uzavírání Kupních smluv distančním způsobem - tedy na dálku. K uzavření platné Kupní Smlouvy dochází až po vyřízení objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4. Prodávající je vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. telefonicky či písemně). Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat další potvrzení objednávek od zákazníků, kterým se nepodařilo dřívější zásilky doručit. Při neúspěšném doručení více zásilek v kalendářním roce na jednu adresu nemusejí být na tuto adresu již další zásilky expedovány.

2.6. Kupující má právo měnit obsah objednávky případně zrušit objednávku pouze v součinnosti s Prodávajícím (telefonicky, e-mailem), po provedení změny je nutno obsah objednávky případně Kupní Smlouvu autorizovat Prodávajícím.

3. Předmět Kupní Smlouvy

3.1. Předmětem Kupní smlouvy jsou zboží a služby uvedené v Prodávajícím potvrzené objednávce (dále jen zboží).

3.2. Provedení výrobků, ceny a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách Prodávajícího nebo v katalogu či letáku LITEX se stávají závaznými po potvrzení Kupní smlouvy.

3.3. Prodávající nabízí Kupujícím pouze zboží, které je v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, zboží vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a je vybavené příslušnými pokyny k údržbě a použití zboží.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změny a opravu případných tiskových chyb.

4. Cena zboží a služeb, placení

4.1. Ceny zejména dětského zboží, které jsou odstupňovány podle velikostí jsou na www.litex.cz a v elektronickém katalogu prezentovány vždy od nejvyšší ceny - tedy za největší velikost, při zpracování objednávky jsou však ceny přiřazeny systémem správně, podle konkrétního objednaného velikostního provedení zboží.

4.2. K ceně zboží může být připočítána cena dopravy, případně další poplatky uvedené v objednávce.

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy cen při výrazných změnách dodavatelských podmínek materiálů.

4.4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Toto ustanovení se vztahuje na platby v hotovosti na výdejnách.

5. Přepravní podmínky, poštovné

5.1. Česká pošta
Zdarma - pro objednávky s hodnotou nad 1.500 Kč, 89 Kč - objednávky do hodnoty 1.499 Kč.
Pokud zvolíte dopravu Českou poštou, balíček Vám bude dopraven službou Balík do ruky. Přepravce Vás může informovat na kontaktní e-mail či telefon zadaný v objednávce.

5.2. PPL kurýrní služba
Zdarma - pro objednávky s hodnotou nad 1.500 Kč, 89 Kč - objednávky do hodnoty 1.499 Kč.
Při využití dopravy kurýrní službou PPL Vám bude zásilka dodávána v následující den po podání. Lze využít rovněž odběrní místa PPL, kde si pak musíte zásilku sami vyzvednout. Přepravce Vás může informovat na kontaktní e-mail či telefon zadaný v objednávce.

5.3. Hodnotou pro stanovení úhrady poštovného se myslí konečná hodnota objednávky po odečtení slev.

5.4. Platba převodem z účtu
Pokud požadujete tento způsob úhrady za zboží je třeba následující pracovní den po uskutečnění objednávky oslovit operátorku na bezplatné lince 800 150 550 a domluvit podmínky platby předem. (Je třeba se ujistit, že všechno objednané zboží je pro Vás připraveno k dodání ihned...) Pro rychlé vyřízení si připravte číslo Vaší objednávky a platný e-mail, které sdělíte operátorce.

6. Dodací lhůta

6.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky. V případě provedení změn v objednávce ode dne potvrzení změn.

6.2. V případě, že je zboží na skladě, Prodávající zásilku expeduje nebo předá přepravci do 2 pracovních dnů od objednání. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

6.3. Většina zboží, které je nabízeno na internetových stránkách Prodávajícího, je stále na skladě, část nabídky však může být ve výrobě nebo skladem u dodavatele. V případě výroby zboží může být dodací lhůta 2-3 týdny. Jedná-li se ze strany Kupujícího o důležitou objednávku, je třeba vyžádat si od Prodávajícího autorizaci - potvrzení dostupnosti zboží a termínů v objednávce, a to vzhledem k tomu, že může dojít k situaci, že zboží může být momentálně nedostupné nebo vyprodané. V takovém případě je Prodávající povinen oznámit tuto skutečnost Kupujícímu a objednávka tohoto zboží je buď po domluvě s Kupujícím změněna nebo zrušena. Kupující není oprávněn požadovat jakékoliv náhrady vyplývající ze zrušené objednávky z důvodu nedostupnosti zboží.

6.4. Objednávky s větším množstvím položek nebo kusů mohou být odesílány samostatně - více zásilkami k jedné objednávce. Cena dopravy se tímto nemění - platíte pouze jednou.

7. Uplatnění práv z vadného plnění - Záruka

7.1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění platí po dobu 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

7.2. Zjistí-li Kupující při převzetí zboží nějaké jeho vady, je třeba tyto skutečnosti sdělit bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu storkova@litex.cz - pro další řešení. Reklamace a výměny lze zasílat na adresu: LITEX, Tyršova 238, 57001 Litomyšl. Nezasílejte zboží dobírkou - takové zásilky nebudou převzaty! Doporučujeme použít pro zaslání pojištěný druh zásilky, podací lístek pečlivě uschovejte pro případ reklamace znehodnocení zásilky nebo ztráty zásilky přepravcem.

7.3. Pro reklamace použitého zboží Kupující uvede následující:

 • název a číslo výrobku, kupní cena ( kopie dokladu o zakoupení, výpis z účtu - aby mohl být nákup ověřen)
 • datum zakoupení/dodání zboží
 • reklamované množství
 • přesný popis závady a návrh na vyřízení reklamace
 • adresu zákazníka, na kterou má být vyřízená reklamace zaslána
 • kontaktní údaje pro komunikaci (nejlépe telefonní číslo či e-mail adresu)

Informace mohou být sděleny dopisem, e-mailem na adrese kratka@litex.cz nebo reklamačním protokolem, který je možné stáhnout zde: Reklamační protokol LITEX.pdf

7.4. Prodávající rozhodne o reklamaci do 30-ti dnů ode dne jejího obdržení.

8. Odstoupení od Kupní smlouvy

8.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1) Občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být Prodávajícímu sděleno písemnou formou. Pro odstoupení od Kupní Smlouvy může Kupující využit Návratku, která je součástí Daňového dokladu dodávaného prodávajícím se zbožím. Pro vrácení peněžní částky je nutné vyplnit číslo účtu Kupujícího na Návratce, která je součástí Daňového dokladu.

8.2. Při odstoupení od Kupní smlouvy Vám budou platby vráceny do 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy. Vrácení platby je možné až po předchozím doručení Vámi vráceného zboží a kontrole jeho úplnosti a stavu.

8.3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze které jste jej obdrželi : LITEX, Tyršova 238, 57001 Litomyšl.

8.4. Ponesete pouze Vaše přímé náklady spojené s vrácením zboží. Doporučujeme použít pro zaslání pojištěný druh zásilky, podací lístek pečlivě uschovejte pro případ reklamace znehodnocení zásilky nebo ztráty zásilky přepravcem.

8.5. Prodávající je povinen kupujícímu v důsledku odstoupení od Smlouvy vrátit veškeré peněžní prostředky, které obdržel. Zároveň však může požadovat náhradu za opotřebení či poškození zboží, které mu kupující vrací zpět. Pokud tedy během lhůty 14dnů došlo rovněž k používání zboží (tedy nad rámec vyzkoušení, jako při běžném zkoušení při prodeji v "kamenné prodejně"), prodávající stav vráceného zboží posoudí a v případě známek používání bude spotřebiteli vrácena kupní cena snížená o poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty v důsledku používání zboží.

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

8.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. Výměna zboží

9.1. Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není úplně podle Vašich představ, rádi Vám jej vyměníme za jinou velikost nebo jiné zboží.

9.2. Kupujícímu umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.

9.3. Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

 • zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky,
 • zásilka musí obsahovat kopii Daňového dokladu - účtenky s vyplněnou Návratkou nebo vyplněnou Návratku oddělenou z Daňového dokladu - a udáním požadavku na výměnu zboží,
 • zboží nezasílejte na dobírku, v takovém případě nebude převzato!

9.4. Zboží nemusí být přijato k výměně v případě, že nesplňuje následující předpoklady:

 • oblečení je vyprané, špinavé, zvlhlé nebo zapáchá,
 • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,
 • použité spodní prádlo, plavky ani ponožky nelze z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit,
 • zboží není schopné zařazení do prodeje z jiného důvodu způsobeného nevhodným nakládáním se zbožím Kupujícím.

9.5. Zboží k výměně je nutné zaslat na adresu LITEX, Tyršova 238, 570 01 Litomyšl. Doporučujeme použít pro zaslání pojištěný druh zásilky, podací lístek pečlivě uschovejte pro případ reklamace znehodnocení zásilky nebo ztráty zásilky přepravcem.

9.6. Stav výměny lze ověřit s operátorkou na lince 800 150 550. Pro tuto možnost si připravte číslo prvotního Daňového dokladu, ze kterého je zboží měněno.

9.7. Vámi požadované zboží nemusí být v době výměny již dostupné, v takovém případě Vás bude kontaktovat operátorka k dalšímu řešení.

9.8. Vyměněné zboží Vám bude odesláno Vámi zvoleným způsobem přepravy (v Návratce) na Vaši adresu, poštovné neúčtujeme, pokud není stanoveno jinak, v případě kladného rozdílu očekávejte dobírku na tuto částku, v případě záporného rozdílu obdržíte zpět částku na účet.

10. Vrácení peněžní částky - úhrady - přeplatku

10.1. Úhrada za vrácené již zaplacené zboží (dobírku), případně přeplatek u výměny nebo nekompletně vyřízené objednávky, je v případě nákupů v internetové prodejně vrácena následujícím způsobem:

 • v případě platby dobírkou při převzetí zboží, je přeplatek vrácen na bankovní účet zákazníka, který zákazník odesílateli zašle na návratce spolu s vráceným zbožím nebo požadované číslo účtu a číslo souvisejícího Interního daňového dokladu sdělí e-mailem na kratka@litex.cz
 • v případě předem domluvené platby bankovním převodem (ad 5.4.) je částka vrácena zpět na účet, ze kterého byla uhrazena.

10.2. Jiný způsob vrácení uhrazené částky než převodem na účet není z technických důvodů možný.

11. Ochrana osobních údajů - GDPR

11.1. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LITEX, Tyršova 238, 57001 Litomyšl (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: LITEX, Tyršova 238, 57001 Litomyšl
email: litex@lit.cz
telefon: 800 150 550

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


11.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


11.3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b)

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f)

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení a adresa, e-mail a telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.


11.4. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.


11.5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.


11.6. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


11.7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


11.8. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.